Tropicultura

Open Access ISSN 0771-3312 eISSN 2295-8010

Presentation

Tropicultura is een multidisciplinair tijdschrift die oorspronkelijke artikels, onderzoeksnota’s, overzichten, samenvattingen van boeken en van thesissen, alsook advertenties en besprekingen van films en audiovisuele hulpmiddelen publiceert die betrekking hebben tot alle domeinen verbonden aan overzeese plattelandsontwikkeling en duurzaam milieubeleid.

Wetenschappelijk Patronaat

Tropicultura wordt uitgegeven door de v.z.w. AGRI‐OVERSEAS en geniet van het wetenschappelijke patronaat van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (KAOW: www.kaowarsom.be).

Tropicultura vult de rol in die het Landbouwtijdschrift voor Belgisch‐Congo en Ruanda‐Urundi vóór 1963 speelde. Het eerste volume van Tropicultura werd in 1983 op papier gepubliceerd (ISSN 0771‐3312). Sinds 2013 wordt het tijdschrift elektronisch uitgegeven (eISSN 2295‐8010).

Steun

Het tijdschrift is uitgegeven met de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (be.brussels.be) en krijgt steun van de Regional Post‐Graduate Training School of Integrated Management of Tropical Forests and Lands (ERAIFT: www.eraift-rdc.org).

Tropicultura en de CAMES

Publicaties in Tropicultura zijn erkend door de “Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur“ (CAMES: www.lecames.org) voor de promotie en de bevordering van docenten‐onderzoekers.

Leden van de vzw Agri‐Overseas

De v.z.w. Agri‐Overseas is samengesteld uit individuele leden en uit de volgende Belgische instellingen: de vier faculteiten landbouwwetenschappen (Gembloux ‐ GxABT/ULiège, Gent ‐ UGent, Leuven ‐ KULeuven en Louvain‐La‐Neuve ‐ UCL), de twee faculteiten diergeneeskunde (Gent ‐ UGent en Liège ‐ ULiège), de eenheden dierengezondheid van het Departement biomedische wetenschappen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen ‐ ITG, de Interfacultaire Afdeling Landbouw van de "Université libre de Bruxelles" ‐ ULB, de "Facultés universitaires de Notre Dame de la Paix" (Namur ‐ UNamur), het "Département des Sciences et Gestion de l'Environnement de l'Université de Liège" (Arlon ‐ DSGE ULiège) en de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (KAOW ‐ ARSOM).

Inhoud van het manuscript

Voorrang wordt gegeven aan artikels die een origineel onderwerp uitmaken en een zo breed mogelijk reikwijdte hebben, met andere woorden waarvan de inhoud vooral betrekking heeft tot methodologische aspecten die in een zo breed mogelijke waaier milieus of regio's van de wereld over te brengen zijn.

Een bijzonder accent wordt eveneens gelegd op de betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, meer bepaald, wanneer het over experimentele resultaten gaat, op het aantal herhalingen in tijd en ruimte van de proeven die aan de basis liggen van de bekomen gegevens.

De manuscripten moeten origineel zijn en mogen niet gelijktijdig elders voorgelegd worden voor publicatie.

Regelmatigheid

Tropicultura wordt driemaandelijks uitgegeven, namelijk in maart, juni, september en december.

Publicatie in Open Access

Alle artikels van Tropicultura sinds de oprichting in 1983 zijn in open access uitgegeven. De volledige tekst en de samenvattingen zijn gratis. Artikels worden verspreid onder de licentie Creative Commons (CC BY‐NC 4.0 ‐ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fr).

Indexering in de belangrijkste databases

Tropicultura is geïndexeerd in de belangrijkste databases SCOPUS, AGRICOLA, AGRIS, CABI, SESAM en DOAJ.

Impactfactor

De stappen zijn ondernomen voor het verkrijgen van impactfactor.

Verspreiding van Tropicultura

Tropicultura werd van 1983 tot 2012op papier gedrukt. De oplage bedroeg 2,650 exemplaren en het tijdschrift werd in 110 verschillende landen verspreid.

Alle artikels vanaf het eerste deel, zijn integraal toegankelijk op de website (http://www.tropicultura.org/content/) en op DOAJ (https://doaj.org/toc/0771-3312).

In 2014, werden door Google Analytics 8.648 bezoekers uit 141 landen en regio's geteld. In 2014 werd Tropicultura 2.173 keren gedownload vanuit 101 landen.

Tropicultura is ook toegankelijk op web sites van EBSCO en Bielefeld (http://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=dccoll%3Aftdoaj*+tropicultura.org&refid=dclink) en via google scholar (https://scholar.google.be/scholar?q=Tropicultura).